Om Frisklivssentraler

skilt-frisklivssentralenFrisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som Helsedirektoratet anbefaler kommuene å ha. Tall fra SSB viser at 258 kommuner hadde etablert frisklivssentral i 2015. Frisklivssentralen er utviklet i kommunene, ut fra behov kommunene opplever at de har, utprøvd og evaluert. Frisklivssentralen i Modum har vært sentral i utviklingsarbeidet, siden den ble etablert i 1996.

Målgruppen er personer i alle aldre, som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen gir støtte til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt, og kan i tillegg tilby kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om alkoholvaner. Målet er at de som oppsøker frisklivssentralen blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud.

Tilbudene er  utformet slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av tjenesten og gjennomføring av tilbudene.

Frisklivssentralen samarbeider med, har oversikt over og leder eventuelt brukere videre til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Nyhetsbrev

No spam guarantee.