Mestring av belastning (KiB)

Dette er et kurs som er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller har store belastninger over kort og lang sikt på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

plakat KiB
Nyhetsbrev

No spam guarantee.