KiD-kurs

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstamte eller er deprimerte. Tegn/symptomer kan være fravær av glede, liten tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, uro, søvnproblemer m.m.  På kurs i depresjonsmestring (KiD-kurs) lærer du å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du vil lære teknikker for å endre tankemønster som er med på å vedlikeholde og forsterke depresjon og nedstemthet.

Neste kurs:

Mandag 5. mars kl 13.00-15.30 på Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste i Eikerveien 28, Åmot.

Kurset går over 10 ganger, mandager på samme tidspunkt.

Egenandel 1000 kr.

Påmelding: tlf.: 97561157, eller gry@embht.no

Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå på KiD-kurs, men du må være over 20 år. Kurset ledes av godkjente kursledere fra Frisklivssentralen. Åpent for deltakere fra Modum, Sigdal og Krødsherad. Kursavgift 300 kr. Se plakat for mer info.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )