Oversikt over alle fritidsaktiviteter

Her finner du alle fritidsaktiviteter i Modum, Sigdal og Krødsherad: www.fritid123.no.

Fritid123.no er utviklet ved Frisklivssentralen i Modum i samarbeid med innbyggere, frivillige lag og foreninger og kommunale tjenester i Modum, Sigdal og Krødsherad. Barn og unge og ungdomsrådene i de tre kommunene sitt bidrag har vært betydelig og avgjørende for resultatet.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )