Bra Mat for de med livsstilssykdom

Mandag 9.oktober starter vi opp nytt kurs for de med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, KOLS, hjerte-karsykdom  eller diabetes type 2. Kurset går over fem samlinger, og ledes av ernæringsrådgiver. Fokuset er både teoretisk og praktisk med innslag av matlaging og oppgaver.

Kursdagene:
Mandag 9.oktober        kl. 13:30-15:30 Karbohydrater og blodsukker

Mandag 16.oktober     kl. 13:30-15:30  Fett

Mandag 30.oktober     kl. 13:30-15:30 Butikkrunde

Mandag 13.november kl. 13:30-16:30  Matlaging

Mandag 27.november kl. 13:30-15:30 Repetisjon, praktiske øvelser

Sted: Kurset vil foregå hos frisklivssentralen i Modum, Furumoveien 70, 3360 Geithus.

For mer informasjon kontakt Frisklivssentralen på 32 78 08 44.

Påmelding til frisklivssentralen@modum.kommune.no innen 5. oktober 2017. Kursavgift på 300 kroner inkluderer oppskriftshefte, kursmateriell, enkel bevertning og matlaging.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )