Ansatte i frisklivssentraler er velkomne til å hospitere hos oss. Det blir enten tilbudt digital eller fysisk hospitering i 2021, avhengig av smittevernstiltakene.

Tema på hospiteringen er basistilbudet ved frisklivssentralen.

Se også www.idebank.frisklivssentralen.no for tips og erfaringer.

Datoer:

Ta kontakt på frisklivssentralen@modum.kommune.no så finner vi et passende tidspunkt.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )