Frisklivssentralen i Modum er en kommunal helsetjeneste som bidrar til mestring og økt helsekompetanse blant innbyggerne. Modum kommune har vært sentral i utvikling av tjenesten fra 1996, da Frisklivssentralen i Modum ble etablert som  den første av sitt slag. Johan Kaggestad var initiativtaker og hadde den nødvendige utholdenheten. Helsedirektoratet utgav Veileder for kommunale frisklivssentraler i 2011. Samme år ble Samhandlingsreformen, ny folkehelselov og helse- og omsorgstjenestelov lansert fra Frisklivssentralen i Modum. I 2013 kom Kongeparet på besøk! 25 årsjubileum ble feiret med stor hagefest. Frisklivssentralen i Modum er sentral i kommunens arbeid for et bærekraftig Modumsamfunn bla. gjennom tverretatlige utviklingsarbeid. Målet er å forebygge mer, for å reparere mindre.

Basistilbud

Benyttes av personer som har risiko for sykdom eller allerede etablert sykdom, før og etter sykehusopphold og som del av opptrening/ rehabiliteringsforløp.  Tilbudet omfatter ulike kurs og mulighet for individuell oppfølging gjennom helsesamtaler. Tilbudet er gratis, tidsavgrenset starthjelp. Frisklivssentralen har oversikt over lokale tilbud og leder videre til disse. Du kan benytte tilbudet uten henvisning, ta direkte kontakt med Frisklivssentralen tlf./ sms 95 77 15 20. Fastleger og helsepersonell kan henvise elektronisk via EDI- melding til Modum kommune, Frisklivssentralen HER-id 135742.

Frisklivets venner

Venneforeningen Frisklivets venner har vært sentrale i utvikling av tilbudet. I 2020 etablerte Frisklivets venner Likepersonstilbudet; Gågruppe. Tilbudet er åpent for alle og foregår to formiddager i uka på Furumo. Les mer: fritid123.no

Hospitere hos oss

Vi tar i mot besøk! Send en forespørsel, så finner vi et tidspunkt som passer. E-post: frisklivssentralen@modum.kommune.no

Nettressurser

Les mer om frisklivssentralens tilbud  på helsenorge

For helsepersonell er det nyttig å lese om frisklivssentraler på Helsedirektoratets nettsider

Ansatte i kommuner finner råd, tips og fagstoff i Idebank for frisklivssentraler

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )