Frisklivsresept

bilde-av-resept

Frisklivsresept er et oppfølgingstilbud til deg som har behov for hjelp til motivasjon til å endre vaner, og omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt eller søvn.

Tilbudet starter med en helsesamtale, og gis for 12 uker av gangen. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging. Det utarbeides mål og plan for oppfølgingsperioden.

Det er mulighet til å delta på kurs og grupper på dag- og kveldstid og du får informasjon om, og eventuelt mulighet til å prøve ut lokale tilbud.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept, eller ta direkte kontakt med oss

Frisklivsresept UNG

Frisklivsresept UNG er et oppfølgingstilbud for barn og unge under 18 år og deres familier,  som har behov for hjelp og oppfølging i forhold til fysisk aktivitet og kostholdsvaner. Snakk med helsestasjon eller fastlege, eller ta direkte kontakt med oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )