For ansatte i andre kommuner

Frisklivssentralen i Modum er en av 10 utviklingssentraler (se oversikt her). Utviklingssentralenes oppgaver er blant annet å bidra til erfaringsutveksling, nettverks – kompetansebygging, kvalitet om videreutvikling av frisklivsarbeidet nasjonalt.

Frisklivssentralen i Modum er organisert som en egen tjeneste under Helse og Sosialetaten, og samarbeider bredt med andre kommunale tjenester i og utenfor helsetjenesten og med frivillige og private aktører. Frisklivssentralen bidrar i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet og deltar i ulike utviklingsarbeid i Modum kommune, samt regionalt og nasjonalt. Her forteller Rådmannen i Modum om Frisklivssentralens rolle i folkehelsearbeidet.

Et utviklingsarbeid som har blitt gjort og ferdigstilt i senere tid er nettsiden  fritid123.no. Det er en oversiktsside over alle lokale fritidstilbud som finnes i Modum kommune, samt nabokommunene Sigdal og Krødsherad.  Nettsiden er et viktig verktøy for å ha oversikt over og kunne lede videre til andre aktiviteter . Alle lokale fritidstilbud er samlet på et sted, slik at innbyggere og ansatte enkelt kan få oversikt over tilbud som finnes.

Modum er en mellomstor kommune på ca 13.500 innbyggere. Det er ca 5 årsverk knyttet til frisklivssentralen, hvor ca 1,5 årsverk jobber med basistilbudet. Andre arbeidsoppgaver er utviklingsarbeid, befolkningsrettede tilbud og folkehelsearbeid.

Våre ansatte er: Tone Rolland Enger (fysioterapeut), Heidi Myklemyr (pedagog), Per Buxrud (frislivsmedarbeider), Mari Albjerk (fysioterapeut), Malin Maurset (lærer), Anne Line Kodal Tverlid (fysioterapeut), Britt Holm Braathen (sosialfag), Maylinn Lykken (ernæringsrådgiver) og Jorunn Killingstad (leder) ved Frisklivssentralen.

Helsedirektoratets veileder for kommunale frisklivssentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering og tilbud.

Veileder for kommunale frisklivssentraler finner du her.

Organisering og rolle av frisklivssentralene

  • Tre generelle slides om frisklivssentralen som kan understøtte dialog rundt organisering, rolle og basistilbud ved frisklivssentralene. Slidesene ble vist første gang på nasjonal Helsekonferanse i 2013, samme år som Samhandlingsreformen ble lansert. En reform som pekte på viktigheten av å forebygge mer for å reparere mindre.

Her finner du ulike ernæringsmateriell som fritt kan brukes i kommunene. Hensikten er økt  fokus på ernæring som del av det forebyggende arbeidet i primærhelsetjenesten, samt  bidra til økt kompetanse om ernæring hos ansatte i kommunene.

I Idébanken for ansatte ved kommunale frisklivssentraler finner du tiltak og metoder som kan være nyttig i kvalitets- og utviklingsarbeid i tråd med Veileder for frisklivssentraler. Her er også studier, evalueringer og annet aktuelt fagstoff samlet. Idébanken er bygget opp rundt basistilbudet som alle frisklivssentraler har, i tillegg er det også eksempler på utvidet tilbud. Her kan du gjenbruke og dele gode eksempler. Idébanken for frisklivssentraler finner du her.

fls-huset-hostVi deler gjerne våre erfaringer med andre kommuner og ønsker dere velkommen til å besøke oss! Send en epost til frisklivssentralen@modum.kommune.no for å lage en avtale.

Fra lansering av Samhandlingsreformen (2011)

Frisklivssentralen startet som et prosjekt i Trygdeetaten og åpnet av Trygdedirektør Ola Heen Strømmen i 1996. Før dette hadde det foregått flere års forarbeid med Johan og Janette Kaggestad i spissen, som begge hadde erfaring med bruk av fysisk aktivitet som medisin ved henholdsvis Modum Bad og Bedriftshelsetjenesten. Det var fra start 1,5 årsverk ved frisklivssentralen. Pål Stenbro ble ansatt som leder og Jorunn Killingstad som fysioterapeut. Målet var bidra til bedre fysisk form og færre sykemeldte.

Helseminister Dagfinn Høybråten besøkte Frisklivssentralen i 1998. Han uttalte at opplegget er imponerende enkelt. Da prosjektperioden var over tok Modum felles bedriftshelsetjeneste over arbeidsgiveransvaret. Frøydis Lislevatn ble ansatt som leder i 2000. I 2002 ble Frisklivssentralen etablert som en avdeling i helse og sosialetaten i Modum kommune. I 2006 flyttet Frisklivssentralen fra Furumo svømmehallen til eget hus. Jorunn Killingstad har vært leder fra 2007. Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud har vært viktige i utviklings-, kvalitetsarbeid og bidratt med oppmuntrende heiarop. Fra 2004 til 2008 deltok Buskerud og Modum i Helsedirektoratets utviklingsarbeid knyttet til oppfølgingssystemer for Grønn resept.  I 2011 utgav Helsedirektoratet den første utgaven av Veileder for kommunale frisklivssentraler. Samhandlingsreformen og de nye helselovene ble lansert fra Frisklivssentralen i Modum i 2011, av helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Det er ikke tilfeldig at vi er her, sa ministeren. Brukerrepresentant Odd Runar Bråthen delte sine erfaringer og gjorde inntrykk på ministeren og følge hennes.  Kongeparet besøkte Frisklivssentralen i 2013 , og Dronningen uttalte at ” Å bygge opp systemer som dette må være et forbilde for andre kommuner”.  Over halvparten av norske kommuner har i dag frisklivssentral etter modell fra Modum. Vi fortsetter å dele våre erfaringer!

20-arsjubileum-alle-tilskuernej-og-j-liteFrisklivssentralen feiret 20 år i 2016 med hagefest, mimresofaer, frisklivsræpp av Frisklivets Venner og en rørt Johan Kaggestad.  Vi fortsetter å dele, samarbeide, sette brukeren i sentrum med det mål å gjøre det enklere for flere å ta helsemessig gode valg.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )