Aktiv UNG

Åpne aktivitetstilbud for ungdom fra 8. klasse-18 år.

Aktivitetene er prestasjonsfrie. Det er ikke oppmøteplikt eller påmelding. Tilbudene er gratis. Aktiv UNG passer for alle som vil være aktive, bare for moro skyld! Aktivitetene foregår ute og inne. Plan for aktivitetene ser du nederst på siden.

Aktiv for moro skyld på klubben

Aktiv for moro skyld på klubben er et samarbeid med ungdomshuset i Modum og Åmot Idrettsforening og Frisklivssentralen. Her er det åpen gymsal i forbindelse med ungdomsklubben på Søndre Modum ungdomsskole onsdager og fredager.

Andre aktivitetstilbud

Mer info og oversikt over fritidstilbud til barn og unge i Modum, Sigdal og Krødsherad finner du på fritid123.no

logo-m-vaapen

Filmen over viser hva Aktiv UNG er. Aktiviteten het tidligere aktivitet for moroskyld.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )