Frisklivets venner

Odd Runar Bråthen (til høyre) og Harry Øie i samtale med Helseminister Jonas Gahr Støre

Odd Runar Bråthen (til høyre) og Harry Øie i samtale med Helseminister Jonas Gahr Støre

Frisklivets venner er brukerrådet vårt.

Frisklivets venner deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbud som gis. Medlemmene er gode ambassadører og bidrar aktivt til å synliggjøre tilbudet ved Frisklivssentralen overfor innbyggere og brukergrupper. De bidrar også med sine erfaringer overfor andre kommuner.

Odd Runar Bråthen er leder for Frisklivets venner. Han er i kraft av dette brukerrepresentant i styret for Samhandlingsarena psykisk helse SAPH, et samarbeid mellom Modum kommune, Modum Bad og Buskerud Fylkeskommune.

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )