Frisklivskurset

lappesteking-pa-balFrisklivskurset er et tilbud til til unge som står utenfor skole – og arbeidslivet.

 

Kursinnhold:

Kurset går over 3 uker, fra kl. 9.00 – 14.00 fire dager i uka. Oppfølgingssamlinger etter fem og ti uker.

Kurset har både praktisk og teoretisk innhold og dagene er varierte.

Praktisk del: deltakelse i eksisterene aktivitetsgrupper i regi av frisklivssentralen, praktisk matlaging og gruppeledelse innad i kursgruppa.

Teoretisk del: det tas opp ulike temaer innen levevaneområdene; psykisk helse, søvn, motivasjon og endring, tobakksbruk, fysisk aktivitet og kosthold. Teorien baserer seg på informasjon, dialog og gruppearbeid.

Andre temaer som tas opp er førstehjelp, hverdagsrutiner og hvordan du lettere kan møte arbeidslivet.

Kursets innhold skal gjøre det enklere å gjøre positive tiltak for egen helse. Små skritt kan gjøre en stor forskjell på veien mot å komme ut i arbeid eller starte skolegang.

Alle deltakerene får en individuell helsesamtale ved oppstart og mulighet for videre individuell oppfølging i etterkant av kurset.

Ønsker du å delta?

Tilbud om å delta på kurset gis gjennom NAV.  Ta kontakt med ditt NAV kontor for mer informasjon. Det inviteres til informasjonsmøte før oppstart av kurset.

Kurset er utviklet hos oss i samarbeid med tidligere kursdeltakere og NAV.

 

 

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )