Frisklivsresept

Frisklivssentralen har tilbud om tidsavgrensa strukturert hjelp til å mestre helseutfordringer og endre vaner. Det gis hjelp til gode kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt, og søvnvansker. Lærings- og mestringstilbud for innbyggere med risiko for eller etablert sykdom, for eksempel diabetes type 2, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, muskel- og skjelettplager, hjerte- og karsykdommer og psykiske plager med mer.

Innhold

  • Oppfølgingsperiode 12 uker
  • Samtale med helsepersonell
  • Mål og plan for perioden
  • Mulighet til å delta på kurs

Du kan benytte tilbudet ved å ta direkte kontakt med Frisklivssentralen, eller få henvisning fra fastlege, annet helsepersonell i primær – og spesialisthelsetjenesten eller nav. Ring eller send sms til tlf. 95771520.

Hvem kan henvise: Fastleger, helsepersonell i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og nav.

Hvordan henvise: Henvis elektronisk. Benytt EDI-melding til Modum kommune – Frisklivssentralen.  HER-id: 135742.

Dersom du ikke har mulighet for å henvise elektronisk, ta kontakt med oss på telefon 95771520 eller send henvisning pr. post. Adresse: Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus.

Pasienten vil bli kontaktet av Frisklivssentralen. Det sendes epikrise til henviser.

Det er mulig å få oppfølging ved Frisklivssentralen uten henvisning.

Vi deler gjerne våre erfaringer med ansatte i andre kommuner eller helsetjenester. Velkommen til digital hospitering.

Tema på hospiteringen er basistilbudet ved Frisklivssentralen. Passer for kommuner som er interessert i å etablere, eller allerede har etablert frikslivssentral.

Datoer:

25. mai kl.9-11

9. november kl. 9-11

Påmelding gjøres her.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )