Henvise til Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som tilbyr hjelp til å mestre helseutfordringer. Tilbudet passer for pasienter som er i fare for å utvikle sykdom, eller har etablert sykdom, før og etter sykehusopphold, og i rehabiliteringsforløp. Tilbudet omfatter ulike kurs og individuell oppfølging gjennom helsesamtaler. Tilbudet gis for en tidsavgrenset periode. Målet er å styrke egen mestring. Kurs og veiledning er basert på Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger og gis av kvalifisert helsepersonell.  Epikrise sendes henviser. og alltid fastlege. Frisklivssentralen har oversikt over lokale tilbud og leder videre til disse når det er aktuelt. Frisklivssentralens tilbud er gratis. Tilbudet er aktuelt for pasienter med :

 • Muskel- og skjelettplager
 • Psykiske plager
 • Diabetes 2,
 • Høyt blodtrykk, hjerte-karlidelser
 • Kols og astma
 • Kreft
 • Under og etter kreftbehandling
 • Før og etter operasjoner
 • Overvekt
 • Inaktive
 • Sykmeldte
 • personer som har lyst til å slutte å røyk

Når det gjelder barn under 16 år, er det helsestasjons- og skolehelsetjenesten som er ansvarlig for oppfølgningen. Ved behov samarbeider helsestasjons- og skolehelsetjenesten med Frisklivssentralen om oppfølgningen.

Frisklivssentralens tilbud kan benyttes med eller uten henvisning. Personer kan ta direkte kontakt tlf./ sms 95 77 15 20.

Aktuelle henvisere er fastleger, rehabiliteringssenter, sykehus, lærings- og mestringssenter ved sykehusene, privatpraktiserende fysioterapeuter, psykiatrisk poliklinikk ved Modum bad,  psykologer, rask psykisk helsehjelp, bedriftshelsetjenesten, NAV, helsestasjon – og skolehelsetjenesten.

Helsepersonell kan henvise elektronisk. Benytt EDI-melding: Dialog, epikrise og henvisning til Modum kommune – Frisiklivssentral, HER-id: 135742.

Dersom henviser ikke har mulighet for elektronisk henvendelse kan henvisning sendes per post: Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )