Henvise til Frisklivssentralen

Tilbudet passer for personer over 16 år som er i risiko for å utvikle – eller allerede har utviklet sykdom relatert til levevaner. Eksempler på henvisningsårsaker:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Psykiske plager
 • Diabetes 2, høyt blodtrykk, hjerte-karlidelser
 • Kols og astma
 • Under og etter kreftbehandling
 • Før og etter operasjoner
 • Overvekt
 • Inaktive
 • Sykmeldte
 • Røykende og snusende

Når det gjelder barn under 16 år, er det helsestasjons- og skolehelsetjenesten som er ansvarlig for oppfølgningen. Ved behov samarbeider helsestasjons- og skolehelsetjenesten med Frisklivssentralen om oppfølgningen.

Oppfølgingen er strukturert og tidsavgrenset. Ved oppstart legges en individuell plan og mål for perioden. Det tilbys:

 • Individuelle samtaler
 • Hjelp til å komme i gang med trening
 • Hjelp til å slutte og snuse eller røyke
 • Veiledning ved milde og moderate søvnproblemer
 • Kostholdsveiledning

Hvem kan henvise?

 • Fastleger, spesialisthelsetjenesten, fysioterapeuter, helsestasjon – og skolehelsetjenesten, Rask psykisk helsehjelp, annet helsepersonell, bedriftshelsetjenesten og NAV kan henvise til Frisklivssentralen.
 • Helsepersonell kan henvise elektronisk. Benytt EDI-melding: Dialog, epikrise og henvisning til Modum kommune – Frisiklivssentral, HER-id: 135742. 
 • Dersom henviser ikke har mulighet for elektronisk henvendelse kan det skrives ut en Frisklivsresept som sendes i posten til Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus. Kontakt oss for å få tilsendt reseptblokk ved behov.
 • Pasienten blir kontaktet av Frisklivssentralen.
 • Innbyggere har også mulighet til å ta kontakt med oss direkte uten henvisning fra lege/ helsepersonell/ NAV.

Deltakere kan ta direkte kontakt med frisklivssentralen uten henvisning. Kontakt oss på telefon/ send sms med navn og nummer på telefon 95771520 så kontakter vi deg for en helsesamtale.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )