Henvise til Frisklivssentralen

Fastleger, spesialisthelsetjenesten, fysioterapeuter, helsestasjon – og skolehelsetjenesten, Rask psyksik helsehjelp, annet helsepersonell, bedriftshelsetjenesten og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Deltakere har også mulighet til å ta kontakt med oss direkte uten henvisning.

Tilbudet passer for personer som er i risiko for å utvikle – eller allerede har utviklet sykdom relatert til levevaner. Oppfølging på Frisklivssentralen kan være aktuelt for personer som er sykemeldte på kort eller lengre sikt. Eksempler på henvisningsårsaker:

Muskel – skjelettlidelser

Psykiske plager

Diabetes type 2

Høyt blodtrykk

Høyt kolesterol

Hjerte/ karlidelser

Kreft

KOLS

Inaktivitet

Annet

Helsepersonell kan henvise elektronisk. Søk opp Modum kommune – Frisklivssentral, eller skriv inn vår HER-id som er 135742. Dersom henviser ikke har mulighet for elektronisk henvendelse kan det skrives ut en Frisklivsresept som sendes i posten til Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus. Kontakt oss for å få tilsendt reseptblokk ved behov. 

Innbyggere har også mulighet til å ta kontakt med oss direkte uten henvisning fra lege/ helsepersonell/ NAV.

Deltakere kan ta dierekte kontakt med frisklivssentralen uten henvisning. Kontakt oss på telefon/ send sms med navn og nummmer på telefon 95771520 så kontakter vi deg for en helsesamtale.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )