Om Frisklivssentraler

skilt-frisklivssentralenFrisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som Helsedirektoratet anbefaler kommuene å ha. Tall fra SSB viser at 258 kommuner hadde etablert frisklivssentral i 2015. Frisklivssentralen er utviklet i kommunene, ut fra behov kommunene opplever at de har, utprøvd og evaluert. Frisklivssentralen i Modum har vært sentral i utviklingsarbeidet, siden den ble etablert i 1996.

Formålet med Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant de som bor og oppholder seg i kommunen. Vi jobber for å styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse. Frisklivssentralen er  samarbeidspartner i det tverrsektorielle folkehelsearbeid, som del av helsetjenestens bidrag inn i dette.

Målgruppen er personer i alle aldre, som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi retter fokus mot friskressurser for helse og livskvalitet og har tilbud om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi gir litt hjelp og støtte til de som trenger det, så tidlig som mulig. Målet er at de som kommer til oss, skal klare seg uten oss!

Frisklivssentralen gir støtte til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt, og kan i tillegg tilby kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), veiledning ved søvnvansker og samtaler om alkoholvaner. Målet er at de som oppsøker frisklivssentralen blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud.  Tilbudet omfatter individrettede tilbud, kurs og gruppetilbud for å øke fysisk aktivitet, endre kosthold, slutte å snuse eller røyke, bedre søvn og psykisk helse. Vi har oversikt over fritidstilbud og gir hjelp til å finne tilbud som passer brukerne!

Tilbudene er  utformet slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av tjenesten og gjennomføring av tilbudene.

Frisklivssentralen samarbeider med, har oversikt over og leder eventuelt brukere videre til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen.

 

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )