Idébank for frisklivssentraler kan være nyttig i kvalitets- og utviklingsarbeid. Her finner ansatte tips, råd og ikke minst relevant fagstoff.

Idébanken er et supplement til Helsedirektoratets nettsider.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )