Frisklivssentralen tilbyr individuelle helsesamtaler.  Målet er egen mestring og økt helsekompetanse.

Du blir møtt av kvalifisert helsepersonell som følger deg opp.

Vi har oversikt over lokale tilbud og loser deg videre dersom det er aktuelt for deg.

Du kan ta direkte kontakt med oss, tlf eller sms 95 77 15 20.

Frisklivssentralens tilbud er gratis. Oppfølgingen er basert på Helsedirektoratets råd og anbefalinger. Les mer om frisklivssentraler på helsenorge

Fastlege, annet helsepersonell kan henvise til Frisklivssentralen: EDI- melding til Modum kommune, Frisklivssentralen HER-id 135742 (dialog, epikrise eller henvisning).

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )