Frisklivssentralen har tilbud om tidsavgrensa strukturert hjelp til å mestre helseutfordringer og endre vaner. Det gis hjelp til kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt, og søvnvansker. Lærings- og mestringstilbud for innbyggere med risiko for eller etablert sykdom, for eksempel diabetes type 2, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, muskel- og skjelettplager, hjerte- og karsykdommer og psykiske plager med mer.

Innhold

  • Oppfølgingsperiode 12 uker
  • Samtale med helsepersonell
  • Mål og plan for perioden
  • Mulighet til å delta på kurs

Du kan benytte tilbudet ved å ta direkte kontakt med Frisklivssentralen, eller få henvisning fra fastlege, annet helsepersonell i primær – og spesialisthelsetjenesten eller nav. Ring eller send sms til tlf. 95771520.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )