Mestring av Belastning (KIB) vår 2018

Fulltegnet!
Mestring av belastning (KiB)

Dette er et kurs som er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller har store belastninger over kort og lang sikt på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )