Logo 3

 

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et samarbeid mellom frisklivssentralene Modum, Sigdal og Krødsherad, rehabiliteringssenteret Frydenberg, Læring og mestringssenteret Ringerike HF, lokale brukerorganisasjoner LHL, Diabetesforbundet og Frisklivets venner.

Målet er å gi et lokalt lærings og mestringstilbud til de som er rammet av sykdom, pårørende, helsepersonell og de som rett og slett vil vite mer.

Gjennom arrangementer vil vi bidra med økt kunnskap til befolkningen om hvordan sykdom kan forebygges, og hvordan de kan leve godt med.

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )