KiD-kurs

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstamte eller er deprimerte. Tegn/symptomer kan være fravær av glede, liten tiltakslyst, konsentrasjonsvansker, uro, søvnproblemer m.m.  På kurs i

Oversikt over fritidsaktiviteter

Visste du at det finnes minst 109 organiserte fritidsaktiviteter du kan være med på i Modum kommune? Og om du tar turen over til Sigdal eller Krødsherad har du 218 fritidsaktiviteter og velge mellom! Sjekk

BRA MAT kurs vår 2018

Du inviteres med dette til å delta på Frisklivssentralens kurs; Bra mat - for bedre helse. Kurset er utarbeidet av ernæringsfysiologer tilknyttet helsedirektoratet. Kurset inneholder 5 samlinger og ledes av lokale kurslærere.

Mestring av Belastning (KIB) vår 2018

Fulltegnet! Mestring av belastning (KiB) Dette er et kurs som er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller har store belastninger over kort og lang sikt på en slik måte at det

Sov godt – søvnkurs vår 2018

Fulltegnet! For deg som er mellom 16 og 67 år som har utfordringer med søvn. 4 kursøkter med tema knyttet til søvn, søvnvansker, avspenningsteknikker og gode råd for bedre søvn. Starter opp 1 februar 2018.

Snus – og røykesluttkurs vår 2018

  Har du et nyttårsforsett om å slutte å røyke eller snuse?  På tobakksluttekurs på Frisklivssentralen i Modum får du muligheten til å slutte sammen med andre, og hjelp til å endre vanen din. Kurset

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )