Du finner mer Om oss i nedtrekksmenyen over. Hold musepekeren over fanen Om oss.

Om oss

Frisklivssentralen i Modum er del av kommunens helsetilbud. Formålet med Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant de som bor og oppholder seg i Modum. Vi jobber for å styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse.

Vi  har tilbud om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Vi gir litt hjelp og støtte til de som trenger det, så tidlig som mulig. Målet er at de som kommer til oss, skal klare seg uten oss!

Tilbudet omfatter individrettede tilbud, kurs og gruppetilbud for å øke fysisk aktivitet, endre kosthold, slutte å snuse eller røyke, bedre søvn og psykisk helse. Vi har oversikt over fritidstilbud og gir hjelp til å finne tilbud som passer deg!

Samarbeid er nøkkel for å fremme helse! I Modum er det et utstrakt samarbeid på tvers mellom tjenester, sektorer, nivåer og med private og frivillige aktører.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFrisklivssentralen bidrar inn i andre tjenester og etater med kurs og kompetansehevende tiltak. Det kan feks være fagtema, fagdager og kurs innen kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og og søvn rettet mot ansatte.

Vår visjon:  Vi gjør det enklere for flere å ta helsemessig gode valg. Innbyggerne settes i sentrum og vi utøver kvalitet basert på tverrfaglig kompetanse.

Våre verdier:  Respekt, raushet og lojalitet

Bak fra venstre: Per Buxrud frisklivsmedarbeider, Margrethe Børresen Brenna psykolog, Tone Rolland Enger fysioterapeut. Foran fra venstre: Anne Line Kodal Tverrlid fysioterapaeut, Malin Maurset koordinator Fritid123, Jorunn Killingstad leder, Heidi Myklemyr pedagog, Maylinn Lykken ernæringrådgiver, Mari Albjerk fysioterapeut. Ikke tilstede Catrin Wenus, klinisk ernæringsfysiolog.

 

 

  • Vi setter brukerne i sentrum og utøver kvalitet basert på tverrfaglig kompetanse.

 

 

.

 

 


Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )