Historikk

Fra lansering av Samhandlingsreformen (2011)

Frisklivssentralen i Modum ble etablert som et prosjekt i Trygdeetaten i 1996. Før dette hadde det foregått flere års forarbeid, preget av friskt mot og god utholdenhet, med Johan og Janette Kaggestad i spissen. Det var 1,5 årsverk knyttet til driften fra start. Pål Stenbro ble ansatt som leder og Jorunn Killingstad som fysioterapeut. Samarbeid med Modum Bad var viktig, da som nå.

Helseminister Dagfinn Høybråten besøkte Frisklivssentralen i 1998. Han uttalte at opplegget er imponerende enkelt. Da prosjektperioden var over tok Modum felles bedriftshelsetjeneste over arbeidsgiveransvaret. Frøydis Lislevatn ble ansatt som leder i 2000. I 2002 ble Frisklivssentralen etablert som en avdeling i helse og sosialetaten i Modum kommune. I 2006 flyttet vi fra det bitte lille kontoret i svømmehallen til eget hus. Jorunn Killingstad har vært leder fra 2007.

Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud har vært viktige i forhold til utviklings-, kvalitetsarbeid og med oppmuntrende heiarop. Fra 2004 til 2008 deltok Buskerud fylke i Helsedirektoratets utviklingsarbeid knyttet til oppfølgingssystemer for Grønn resept.  I 2011 utgav Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler.

kongeparet-hilser-pa-ansatte-ved-frisklivssentralen

Kongeparet hilser på de ansatte ved Frisklivssentralen (2013)

Modum er en foregangskommune innen folkehelse og friskliv. Det er godt kjent, også utenfor Modum. Samhandlingsreformen og de nye helselovene ble lansert fra Frisklivssentralen i Modum, av helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Det er ikke tilfeldig at vi er her, sa ministeren.

Vi har siden oppstart hatt en klar strategi, på at det å dele er nødvendig for å løfte forebyggende arbeid til felles beste. Vi har delt våre erfaringer med de som er interessert og vært regional og nasjonal ressurssentral. Da kongeparet besøkte Frisklivssentralen i 2013 , uttalte Dronningen; ” Å bygge opp systemer som dette må være et forbilde for andre kommuner”. Det er mange som ønsker å komme på besøk,og vi har i mange år hatt ordning med besøksdager hver måned.  Frisklivssentralen er i dag en anbefalt forebyggende helsetjeneste. Over halvparten av norske kommuner har i dag frisklivssentral etter modell fra Modum. Helsedirektoratet opprettet i 2014 en ordning med nasjonale utviklingssentraler innen friskliv, hvor vi er blant disse.

20-arsjubileum-alle-tilskuernej-og-j-liteFrisklivssentralen feiret 20 år i 2016 med hagefest, tidligere ordførere og ledere i mimresofaer, frisklivsræpp av Frisklivets Venner og en rørt Johan Kaggestad. En frisk 20 åring som fortsetter å dele, samarbeide, sette brukeren i sentrum med det mål å gjøre det enklere for flere å ta helsemessig gode valg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen klipp fra media:

Modum Kommune 2.2.16. “Look to Modum”

AgderFlekkefjord tidende, 18.12.15 “Utvekslet frisklivs-erfaringer

TVModum, 24.03.15 “Vil starte Frisklivssentral i Russland”

Fysioteraputen, 17.03.2014 “Frisklivsresept – en tverrsnittsundersøkelse fra frisklivssentralen i Modum kommune ”

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )