Her kan du melde deg på våre tilbud

Røykesluttkurs

Onsdag 11. august kl. 09:00-10:30

Videre datoer: 18. august, 25. august, 1. september, 8. september og 22. september

Påmelding her innen 9. august

Tirsdag 17. august kl. 13:00-14:30

Videre datoer: 24. august, 31. august, 7. september, 14. september og 28. september

Påmelding her innen 15. august.

Tirsdag 7. september kl. 09:00-10:30

Videre datoer: 14. september, 21. september, 28. september, 5. oktober og 19. oktober

Påmelding her innen 5. september.

Onsdag 29. september kl. 13:00-14:30

Videre datoer: 6. oktober, 13. oktober, 20. oktober, 27. oktober og 10. november

Påmelding her innen 27. september.

Tirsdag 12. oktober kl. 17:00-18:30

Videre datoer: 19. oktober, 26. oktober, 2. november, 9. november og 23. november

Påmelding her innen 10. oktober.

Bra Mat

Onsdag 20.oktober kl. 13:00-15:00.

Påmeldingslenke kommer.

Diabetes 2

Nytt kurs høst 2021. Datoer kommer.

Tren12

Individuell oppfølging

Frisklivssentralen har tilbud om tidsavgrensa strukturert hjelp til å mestre helseutfordringer og endre vaner. Det gis hjelp til gode kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt, og søvnvansker. Lærings- og mestringstilbud for innbyggere med risiko for eller etablert sykdom, for eksempel diabetes type 2, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, muskel- og skjelettplager, hjerte- og karsykdommer og psykiske plager med mer.

Innhold

  • Oppfølgingsperiode 12 uker
  • Samtale med helsepersonell
  • Mål og plan for perioden
  • Mulighet til å delta på kurs

Du kan benytte tilbudet ved å ta direkte kontakt med Frisklivssentralen, eller få henvisning fra fastlege, annet helsepersonell i primær – og spesialisthelsetjenesten eller nav. Ring eller send sms til tlf. 95771520.

Hospitere

Vi deler gjerne våre erfaringer med ansatte i andre kommuner eller helsetjenester. Velkommen til digital hospitering.

Tema på hospiteringen er basistilbudet ved Frisklivssentralen. Passer for kommuner som er interessert i å etablere, eller allerede har etablert frikslivssentral.

Datoer:

25. mai kl.9-11

9. november kl. 9-11

Påmelding gjøres her.

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )