Studier

Her finner du aktuelle publiserte studier, bachelor- og masteroppgaver.


Engelsvold R. og Asbjørnhus M. (2017) Ungdom og kosthold

En kvantitativ undersøkelse av elevene i 10. klasse ved en skole i Modum kommune’s holdninger til kosthold og hvilke faktorer som påvirker dette. Undersøkelsen er gjennomført av Ragnhild Engelsvold og Marte Asbjørnhus, studenter på idrett, ernæring og helse, ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 


Skretteberg H. (2016) Et lokalt aktivitetstilbud og aktivitetsglede hos deltakerne

Et kvalitativ undersøkelse av et åpent aktivitetstilbud til barn, unge og unge voksne gjennomført av Hilde Skretteberg, vernepleierstudent i fra Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 


Masteroppgave om Aktiv UNG master aktiv ung2015:

Frisklivssentralen i Modums tilbud Aktiv UNG.

 

 

 

 


Hilde Christine Ulvik Hauge: master haugeFaktorer som bidrar til fortsatt fysisk aktivitet etter deltakelse i friskivssentral. Hilde Hauge 2014

 

 

 

 

 

 

 


 

– Marianne Eliassen: master marianneFrisklivssentralen som utgangspunkt for varige livsstilsendringer – en kvalitativ studie

 

 

 

 

 

 

 


bjurholdt

– Kristin Frøysdal Bjurholt: Evaluering av norske frisklivssentraler Bjurholt Kristin(1) 2014

 

 

 

 

 

 

 

 


bra mat2014: En kvalitativ studie om implementering av MI som metode i Bra Mat – kurset, av Natascha Hansen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NY2014: En tverrsnittsundersøkelse fra frisklivssentralen i Modum kommune. Les om frisklivsresept her

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

2008: Masteroppgave – «Trening på resept. Evaluering av et kommunalt, tre måneders individuelt rettet oppfølgingsprogram for pasienter som er blitt henvist til ”trening på resept”. En prospektiv intervensjonsstudie med ett års oppfølging.» av Ellen E. Blom.
Les her: Masteroppgave – Trening på resept – Ellen E Blom

 

 

 

 

 

 


 

2008: Møreforskning – Ein resept å gå for?

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )