Søvn Brosjyre til foreldre

Mange barn og ungdom har vansker med søvn eller sover for lite.
Foreldre kan være med å bidra til å legge til rette for god søvn og for nok søvn.
Det er utarbeidet en brosjyre rettet mot foreldre om søvnhygiene råd til barn. Brosjyren kan brukes bredt.
Eksempler på  bruksområder:
– for privatpersoner som ønsker mer informasjon om barns søvn.
– for bruk på skolen. Dele ut på foreldremøter.
– for bruk på helsestasjon, brukt forebyggende eller i oppfølgninger.

Den ligger i PDF format her:

ForeldrenesABC Søvn Modum
foreldrenes ABC søvn brosjyre til andre kommuners bruk

Den er gratis. Bare husk at den kommer fra Modum:)

forside brosjyre foreldrenes ABC

Utarbeidet av Psykolog Margrethe Brenna, ved Frisklivssentralen i Modum.
Har dere noen innspill? send spørsmål til frisklivssentralen@modum.kommune.no

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )