Røykesluttkurs

Den  mest effektive metoden for å slutte å røyke er å bruke legemidler sammen med veiledning. Du som røyker daglig får gratis, godkjent legemiddel til røykslutt i inntil 12 uker i kombinasjon av veiledning eller kurs. Tema på kurset er motivasjon og støtte til røykeslutt, helsegevinster, håndtering av røyksug og fortsatt røykfri. Vi tilbyr fleksibel og tilpasset oppfølging. Vi har også tilbud om individuell oppfølging for røykeslutt. Ønsker du å benytte dette tilbudet kontakt på tlf 95 77 15 20. Det reseptbelagte legemiddelet Champix er for tiden trukket tilbake fra markedet av leverandør. Reseptfrie legemidler er tilgjengelig.  Vi benytter Helsedirektoratets kursmal.  Du finner mer om hjelp til røykeslutt på Helsenorge. 

Tilbudet om gratis legemidler og oppfølging ved røykeslutt er finansiert over statsbudsjettet og ordningen prøves ut i kommuner i Vestre Viken. Mer om pilotprosjektet her. Tilbudet i Modum gjelder for personer som bor eller oppholder seg i Modum og Øvre Eiker. Tilbudet gis også  i nabokommunene ved Frisklivssentralen i Sigdal Tlf 90 62 53 66 og ved Frisklivssentralen i Krødsherad Tlf 92 27 77 14.

 

Nytt kurs starter 22. februar

Kursdag: Onsdag kl. 09.00-10.30

Datoer: 22. februar, 1. mars, 8. mars, 15. mars, 22. mars og 29. mars

Sted: Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus

Påmelding her innen 20. februar

Nytt kurs starter 12. april. DIGITALT

Kursdag: Onsdag kl. 09.00-10.30

Datoer: 12. april, 19. april, 26. april, 3. mai, 10. mai og 24 mai

Sted: Der du er – kurset arrangeres digitalt. Du benytter PC, nettbrett eller smarttelefon. Vi sender deg en lenke  og du får gjerne hjelp til pålogging.

Påmelding her innen 10. april

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )