Røykesluttkurs

Den  mest effektive metoden for å slutte å røyke er å bruke legemidler sammen med veiledning. Du som røyker daglig får gratis, godkjent legemiddel til røykslutt i inntil 12 uker i kombinasjon av veiledning eller kurs. Tema på kurset er motivasjon og støtte til røykeslutt, helsegevinster, håndtering av røyksug og fortsatt røykfri. Vi tilbyr fleksibel og tilpasset oppfølging. Vi har også tilbud om individuell oppfølging for røykeslutt. Ønsker du å benytte dette tilbudet kontakt på tlf 95 77 15 20. Det reseptbelagte legemiddelet Champix er for tiden trukket tilbake fra markedet av leverandør. Reseptfrie legemidler er tilgjengelig.  Vi benytter Helsedirektoratets kursmal.  Du finner mer om hjelp til røykeslutt på Helsenorge. 

Tilbudet om gratis legemidler og oppfølging ved røykeslutt er finansiert over statsbudsjettet og ordningen prøves ut i kommuner i Vestre Viken. Mer om pilotprosjektet her. Tilbudet i Modum gjelder for personer som bor eller oppholder seg i Modum og Øvre Eiker. Tilbudet gis også  i nabokommunene ved Frisklivsentralen i Sigdal Tlf 90 62 53 66 og ved Frisklivssentralen i Krødsherad Tlf 92 27 77 14.

Nytt kurs starter 31. august 

Kursdag : Onsdag Kl. 13.00-14.30

Datoer31. august, 7. september, 14. september, 21. september, 28. september og 12. oktober

Sted: Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus

Påmelding her innen 29. august

Nytt kurs starter 13. september

Kursdag: Tirsdag kl. 18:00-19:30

Datoer: 20. september, 27. september, 4. oktober, 11. oktober og 25. oktober

Sted: Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus

Påmelding her innen 11. september

Nytt kurs starter 11.oktober

Kursdag: Tirsdag Kl. 09:00-10:30

Datoer: 11, oktober, 18.oktober, 25.oktober, 01.november, 08.november og 22.n0vember

Sted: Der du er – kurset arrangeres digitalt. Du benytter PC, nettbrett eller smarttelefon. Vi sender deg en lenke  og du får gjerne hjelp til pålogging.

Påmelding her innen 10.oktober 2022

Nytt kurs starter 16. november

Kursdag: Onsdag Kl. 13.00-14.30

Datoer: 16. november, 23. november, 30. november, 7. desember, 14. desember og 4. januar

Sted: Frisklivssentralen, Furumoveien 70, 3360 Geithus

Påmelding her innen 14. november 2022

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

Jeg samtykker i at opplysningene jeg legger inn blir lagret hos MailChimp ( mer info )