Vite mer om…

mari-og-jeannette-pa-frydenbergVite mer om er åpne arrangement for deg som lever med helseutfordringer, pårørende, helsepersonell og andre som vil vite mer!

Vite mer om diabetes                           Vite mer om kols                             Vite mer om hjerte og kar

Vite mer om kreft                                  Vite mer om søvn                             Vite mer om stress

Vite mer om smerte

Foredrag av dyktige fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten og  informasjon om lokale  tilbud.

Vite mer om arrangeres på kveldstid og tilbudet er gratis.

Vite mer om arrangeres av Frisklivssentralene i Modum, Sigdal og Krødsherad og Frydenberg rehabiliteringssenter, i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og Lærings-  og mestringssenter på sykehuset.

Nye Vite mer om arrangementer finner du her

 

 

 

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )